Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego
31-017 Kraków - Stare Miasto, ul. Św. Jana 15/16
tel./fax 012 430-19-20, 626-94-30
e-mail: biuro@teatr-profil.krakow.pl, www.teatr-profil.krakow.pl
Marek Kotański w Teatrze Profilaktycznym
O nas

Profilaktyka

 

Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami i przemocą stanowi główne działania Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego. Podejmując na nowo wyzwania staramy się realizować m. in. niezwykłe spektakle profilaktyczne, które dostarczają wiele cennych i wartościowych wskazówek do tego co w życiu ważne i konieczne. Zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę odgrywa profilaktyka, dlatego też wszystkie nasze działania ukierunkowane są na pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia z wyeliminowaniem wszelkich używek.

Profilaktyka, której się podejmujemy swoim zasięgiem obejmuje organizowanie : spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, spotkań z psychologiem i policjantem, indywidualnych rozmów z młodzieżą. Wszystko to ma na celu wskazanie uczestnikom pozytywnych i atrakcyjnych celów życia. Wychodząc z nowymi formami wyrazu , jakim jest działalność Teatru Profilaktycznego poprzez liczne zajęcia o charakterze wychowawczym wskazujemy jak kluczową rolę odgrywa profilaktyka.

Zachęcamy do skorzystania z propozycji wysuwanych przez nas, żeby móc przekonać się w jak ciekawy i atrakcyjny sposób może zostać przekazane to, z czym wielu młodych ludzi ma problemy. Odwiedzając stronę główną można zapoznać się jakimi rozwiązaniami kierujemy się, żeby profilaktyka przynosiła pozytywny skutek.